Legislativa a sexbyznys v ČR

Dnes se kupodivu nebudeme zabývat volebními výsledky, politikou ani předvánočním shonem. Naše téma bude specifické o sexbyznysu v ČR, co kdo smí a nesmí a na co si dát pozor.  Možná i Vás při četbě napadne proč a v jaké formě máme trestné tzv. kuplířství. Je skutečně nutné, aby si prostitut/ka nemohli legálně koupit, pronajmout služby a prostředky pro výkon své činnosti?  Ad absurdum pak může současný výklad véct ke stíhání osob ve společné domácnosti s prostitutem/kou na které se také pohlíží, že z úrostituce provozované jiným kořistí. Tedy opět apelujeme na přijetí námi ... více

Proč byl založen SPEP

    Koho oslovujeme:   SPEP oslovuje primárně všechny, kdo řízením osudu v erotickém průmyslu působí a získávají v něm prostředky pro svůj život s vědomím, že tato volba nebyla a není pro mnohé z nás jednoduchá. Jsme zde nejen pro osoby, které samotné služby poskytují ale i pro všechny, kteří, více či méně vědomě,  těmto osobám jejich činnost umožňují, poskytováním svých služeb, nebo produktů. Budeme hájit naše právo na rovné postavení před zákonem, na důstojné vztah se státem a jeho složkami, právo na svobodnou volbu. Víme, že mnoho z nás raději mlčí a lže svému okolí o tom co dělá, ... více

Naše cíle

Naše cíle :   Destigmatizace Pohled a přístup státu a jeho institucí k lidem působícím v erotickém průmyslu je příliš často formován předsudky a nevědomostí, což brání těmto lidem v důstojné existenci a rovnému postavení před zákonem.. Možná je to tím, že se veřejné debaty o tomto tématu účastní novináři, politici, nevládní organizace a akademici, ale ne ti, kterých se nejvíce týká, samotní zástupci erotického průmyslu.   Dekriminalizace Kriminalizace obchodního jednání, které je mimo erotický průmysl beztrestné vede k ve svém důsledku k ... více

‎Přehled sexuálních praktik a jejich rizika

Vážení čtenáři našeho webu, dnes na místo volebního klání a diskusí okolo volby prezidenta přinášíme Vám spíše osvětu o všech možných sexuálních praktikách ,jejich definici, rizika a možností chránit se. Pokud holdujete neobvyklým sexuálním praktikám, zamyslete se nad ochranou svého zdraví a zdraví vašeho partnera nebo partnerky. V dokumentu najdete, jaká rizika vám při vybraných sexuálních praktikách hrozí, a jak je můžete redukovat. NÁZEV DEFINICE RIZIKA JAK SE ... více