Legislativa a sexbyznys v ČR

Dnes se kupodivu nebudeme zabývat volebními výsledky, politikou ani předvánočním shonem. Naše téma bude specifické o sexbyznysu v ČR, co kdo smí a nesmí a na co si dát pozor.  Možná i Vás při četbě napadne proč a v jaké formě máme trestné tzv. kuplířství. Je skutečně nutné, aby si prostitut/ka nemohli legálně koupit, pronajmout služby a prostředky pro výkon své činnosti?  Ad absurdum pak může současný výklad véct ke stíhání osob ve společné domácnosti s prostitutem/kou na které se také pohlíží, že z úrostituce provozované jiným kořistí. Tedy opět apelujeme na přijetí námi ... více

Proč byl založen SPEP

    Koho oslovujeme:   SPEP oslovuje primárně všechny, kdo řízením osudu v erotickém průmyslu působí a získávají v něm prostředky pro svůj život s vědomím, že tato volba nebyla a není pro mnohé z nás jednoduchá. Jsme zde nejen pro osoby, které samotné služby poskytují ale i pro všechny, kteří, více či méně vědomě,  těmto osobám jejich činnost umožňují, poskytováním svých služeb, nebo produktů. Budeme hájit naše právo na rovné postavení před zákonem, na důstojné vztah se státem a jeho složkami, právo na svobodnou volbu. Víme, že mnoho z nás raději mlčí a lže svému okolí o tom co dělá, ... více

Naše cíle

Naše cíle :   Destigmatizace Pohled a přístup státu a jeho institucí k lidem působícím v erotickém průmyslu je příliš často formován předsudky a nevědomostí, což brání těmto lidem v důstojné existenci a rovnému postavení před zákonem.. Možná je to tím, že se veřejné debaty o tomto tématu účastní novináři, politici, nevládní organizace a akademici, ale ne ti, kterých se nejvíce týká, samotní zástupci erotického průmyslu.   Dekriminalizace Kriminalizace obchodního jednání, které je mimo erotický průmysl beztrestné vede k ve svém důsledku k ... více

‎Prostituce: jinde řemeslo, u nás veřejné tajemství

New post on SPEP Prostituce: jinde řemeslo, u nás veřejné tajemství by Mirek Maštera  video Nevěstince jsou nezákonné. Ženy v sexbyznysu proto pracují na privátech, kde nejsou chráněny ony ani klient. V Německu a dalších zemích přijali prostituci jako řemeslo. U nás ji schováváme pod nálepky společnic a tanečnic v klubech. Jaká jsou rizika a kdy se to změní? Podívejte se na článek a video:

  • Návrh zákona o toleranci poskytování sexuálních služeb

    ZÁKON ze dne …………………2013, o toleranci poskytování sexuálních služeb Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: „1. V § 10 se vkládá nové písmeno ... více

  • Rozhovor: Legalizace prostituce v Česku?

    Rozhovor: Legalizace prostituce v Česku? Otázka prostituce v Česku je dlouhodobě jednou z nejkontroverznějších. Každá nová vláda ji řeší jinak, žádné reformy ovšem zatím neproběhly. Oficiálně je prostituce stejně jako obchod s lidmi zakázán. Fakticky ... více

  • V Praze otevírá první nevěstinec se silikonovými pannami

    Přípustná nevěra? V Praze otevírá první nevěstinec se silikonovými pannami Prahu čeká sexuální revoluce. Žádná nezávazná konverzace a kupování předražených drinků děvčatům u baru. Jako první svého druhu v České republice zde dnes začíná nabízet své ... více