Co je trestného v souvislosti s prostitucí

Co je trestného v souvislosti s prostitucí Nesmylsně extezivní výklad tr. zákona o kuplířství dává orgánům činným v trestních řízení široké pole působnosti a §189 TZ jim umožnuje stíhat skoro každého, kdo se kolem prostituce „jen projde“. Náš článek jsme vybrali z tématu sexuální asistence u tělesně postižených a vyplývá z něj, že i rozšíření seznamu takových asistentek např. organizací Rozkoš bez Rizika nebo SPEP se neobejde bez možnosti následného stíhání, což nás značně vzdaluje od praxe a náhledu známého z civilizované Evropy. Z uvedeného též vyplývá, že ... více

Proč byl založen SPEP

Spolek pracovníkův erotickém průmyslu SPEP vznikl  z popudu těch, kteří v tomto odvětví působí, nebo těch, kteří se zajímají o lidská práva a kteří ho chtějí zlidštit a přiblížit široké veřejnosti. Poskytování placených sexuálních služeb je prý stejně staré jako lidstvo samo. Konec konců ne nadarmo jedno z lidových mouder praví, že prostituce je nejstarším řemeslem. Český erotický průmysl přitom zaměstnává tisíce lidí. A nejde jen o sexuální pracovníky a pornoherce, ale i o účetní, řidiče nebo uklízečky a mnoho dalších profesí. Obrat celého odvětví je podle Českého ... více

Naše cíle

Destigmatizace Pohled a přístup státu a jeho institucí k lidem působícím v erotickém průmyslu je příliš často formován předsudky a nevědomostí, což brání těmto lidem v důstojné existenci a rovnému postavení před zákonem. Možná je to tím, že se veřejné debaty o tomto tématu účastní novináři, politici, nevládní organizace a akademici, ale ne ti, kterých se nejvíce týká, samotní zástupci erotického průmyslu.  Dekriminalizace Kriminalizace obchodního jednání, které je mimo erotický průmysl beztrestné vede ve svém důsledku k další izolaci a vyčlenění těchto osob na okraj ... více

Amnesty představuje svou strategii týkající se otázek práv sexuálních pracovníků

Vážení, velmi děkujeme p. řediteli AI Czech Marku Martinovi za informace a že je našemu webu poskytl společně s neziskovými organizacemi. Dovolím si , ale poznámku, že text neobsahuje nic konkrétního, žádné doporučení pro Českou republiku, vládu či parlament. Stále se schováváme za nezúčastněnost státu, vyjádřené státním zastupitelstvím „ prostituce není trestná, ale příjmy z ní nejsou legální“. Možná by to chtělo více odvahy než citovat paní Tawanda Mutasahová a vydávat to i za naši koncepci. SPEP souhlasí s cíli strategie. SPEP navrhuje ... více

 • Návrh zákona o toleranci poskytování sexuálních služeb

  Předmluva k návrhu zákona o  toleranci poskytování sexuálních služeb 105/2013 upraveného v únoru 2014 Erotický průmysl včetně prostituce  je velmi široký okruh činností, kterým se  veřejnost a média moc nezabývají. Zabývají se jen tím co je ... více

 • Připomínky k návrhu zákona o regulaci prostituce návrh 115/2013

  Zde jsou hlavní výhrady SPEP k návrhu zákona o regulaci prostituce 115/2013. Jedná se o výhrady k obsahu návrhu. SPEP je toho názoru, že stát svou přehnanou snahou o regulaci, často bez zjevného důvodu a bez srozumitelného cíle, více problémů vytváří, nežli ... více

 • Humorný příběh Roberta Šlachty

  Vážení přátelé, měsíční příspěvek na září jsem dovolil pojmout s humorem, i když při malém zamyšlení je to humor velmi černý. Důsledkem akcí z obrázku plynoucích byla destrukce pravice, změna orientace vlády a to se všemi důsledky, které jistě pro další generace těch, ... více

 • Registrace

 • PŘÍZNIVCI

 • Objednávám newsletter