Co je trestného v souvislosti s prostitucí

Co je trestného v souvislosti s prostitucí

Nesmylsně extezivní výklad tr. zákona o kuplířství dává orgánům činným v trestních řízení široké pole působnosti a §189 TZ jim umožnuje stíhat skoro každého, kdo se kolem prostituce „jen projde“.

Náš článek jsme vybrali z tématu sexuální asistence u tělesně postižených a vyplývá z něj, že i rozšíření seznamu takových asistentek např. organizací Rozkoš bez Rizika nebo SPEP se neobejde bez možnosti následného stíhání, což nás značně vzdaluje od praxe a náhledu známého z civilizované Evropy. Z uvedeného též vyplývá, že problematika je nemilosrdně kriminalizována a výnos je považován za nelegální, přestože může být zdaněn.

Musíme si tedy klást za cíl moderní zákonnou úpravu nebo zrušení části § 189 TZ.

trestný čin kuplířství §189 zákona 40/2009 Sb. TZ

Objektivní stránka tohoto trestného činu je vymezena následovně :

   Přiměje, zjedná ,najme, zláká nebo svede jiného k provozování prostituce /alinea1/

–        Kořistí z prostituce provozované jiným /alinea2/

K naplnění zákonného znaku trestného činu kuplířství podle §204 TZ spočívajícího v tom, že pachatel kořistí z prostituce provozované jiným, se nevyžaduje, aby pachatel výslovně požadoval nebo vynucoval hmotný prospěch z prostituce, jiného, postačí opakované přijímání úplaty za to, že umožnuje provozování prostituce a rovněž se tak nevyžaduje, aby pachatel dosáhl určité hranice majetkového prospěchu.

Objektivní stránka trestného činu kuplířství je tedy složena ze dvou druhů jednání, jež se svou formou blíží k podílnictví (kořistí). Kriminalizováno není jednání, které je spíše pomocného charakteru či charakteru utvrzovacího. Mezi tato jednání lze řadit např. pořizování ochranných sexuálních prostředků, zprostředkování preventivních lékařských vyšetření, osvětové a vzdělávací aktivity či umožnění inzerovat nabídku poskytování sexuálních služeb za úplatu. Tato skutečnost vychází ze samotného aboličního přístupu státu k problematice prostituce, kdy stát nekriminalizuje provozování prostituce, ale svou pozornost soustřeďuje na trestní postih doprovodných jevů, jež jsou s prostitucí spojeny (obchodování s lidmi, kuplířství), kdy zároveň prostřednictvím státních dotací finančně podporuje neziskové organizace, jež mezi osobami provozujícími prostituci šíří osvětu ,prevenci a poskytují sociálně terapeutické služby.

Okolo prostituce může dojít k naplnění skutkových podstat vícero trestných činů, zejména pak ze skupiny trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (např. trestný čin sexuálního nátlaku podle § 186 trestního zákoníku), trestných činů proti svobodě (např. trestný čin obchodování s lidmi podle § 168, trestný čin vydírání podle § 175 a trestný čin útisku podle § 177 trestního zákoníku), jakož i dalších.

 

Na závěr je třeba doplnit, že poskytujeme odborný obecný názor ,který nemůže předjímat případné budoucí hodnocení ze strany orgánů činných v trestním řízení.

Ministerstvo vnitra

Mgr. Karel Bačovský

ředitel odboru bezpečnostní politiky

výtah z dopisu

 

 

Nekontrolovatelné priváty mají zelenou ,nikdo je nemůže kontrolovat, není zajištěna ani základní zdravotní péče ani bezpečnost klientů a prostitutek o základní hygieně nemluvě. Neziskové organizace pomáhající prostitutkám mají omezený přístup. Daně neplatí nikdo a je to velký protiklad proti nevěstincům. Státu ani obcím to nevadí, jen proto, že to není vidět. Je to výkladní skříň neochoty zabývat se legalizací prostituce a stanovení základních pravidel. Přitom návrh zákona ,tisk 105 /2013 zamrzl na vládě v době její poslední výměny.

http://olomouc.idnes.cz/soud-kuplirstvi-prostituce-olomouc-dvz-/olomouc-zpravy.aspx?c=A150702_125101_olomouc- zpravy_stk

Všechny byly plnoleté, popřela majitelka privátu nabízení mladistvé dívky

2. července 2015  14:02

 

Do erotického privátu najala podle obžaloby vedle dalších žen i mladistvou dívku. Teď za to Miroslavě Reichlové u olomouckého krajského soudu hrozí za obchodování s lidmi až dvanáct let vězení. Sama přijímání žen na sexuální služby nepopírá. Hájí se ale, že všechny byly plnoleté.

Privát v centru Olomouce v ulici 8. května fungoval podle žalobkyně minimálně od října 2012 do konce června 2014. Poté ho odhalila policie.

„Obžalovaná najala za účelem provozování prostituce blíže neurčené množství žen. Vysvětlila jim, jakým způsobem bude probíhat obstarávání zákazníků, poskytování sexuálních služeb a následné rozdělení získané finanční hotovosti,“ popsala státní zástupkyně.

Intimní fotografie svých „pracovnic“ souzená žena pro nalákání klientů vyvěsila na internet. Ženy osmapadesátileté Reichlové odevzdávaly polovinu zisku. Obžaloba hovoří o tom, že od zákazníků vybíraly od 600 do 1 200 korun. Reichlová doplnila, že měsíčně vyinkasovala dohromady kolem třiceti tisíc.

„Platila jsem z toho ale ten privát a inzerci,“ doplnila souzená žena. Pronájem třípokojového bytu vyčíslila na 21 tisíc. Část obžaloby Reichlovou viní kvůli najímání žen z kuplířství, ta ho sama přiznává.

„Je to pravda. Chtěla bych říct, že toho lituji. Netušila jsem, že to tak hrozně dopadne,“ rozplakala se na chvíli před soudem. Dodala, že na privátu pracovaly jak vdané ženy s dětmi, tak studentky.

„Nikdy jsem je do ničeho nenutila. Svoji práci jsem měla, ale toto mě bavilo. Bavilo mě to s těma holkama. Pomáhala jsem jim potom i jinak. Třeba tím, že mám známé doktory,“ vybavila si Reichlová, které by za samotné kuplířství soudu hrozily až čtyři roky za mřížemi.

Podle policie na privátu pracovala i 17letá dívka, žena to odmítá

Obžaloba má ovšem i druhou část. Tady Reichlové hrozí pětileté až dvanáctileté vězení za obchodování s lidmi. Vyšetřovatelé jsou totiž přesvědčeni, že sex za úplatu na privátě nabízela i sedmnáctiletá dívka. Reichlová, která o tom měla vědět, to odmítá.

„Každá z děvčat musela ukázat občanku. To, že by některá měla sedmnáct, není pravda,“ hájila se. Z obžaloby vyplývá, že mladistvá dívka měla na privát nastoupit v říjnu 2012.

„To není pravda,“ odvětila Reichlová. Ženu podle svých slov přijala až na konci roku 2013, kdy už byla plnoletá.

Odhalení privátu Reichlová spojila se spory mezi najatými ženami. Některé se jí podle jejích slov chtěly pomstít.

„Nikdo s nimi nechtěl být. Bylo tam peklo, rozstříhávaly si oblečení. Chtěly se nám pomstít, že zavolají policajty, že nás udají,“ uvedla.

Svědkyně: Dívku jsem na privátě potkala už jako plnoletou

U soudu se v roli svědkyň objevilo i několik jejích někdejších „pracovnic“. Jedna sama Reichlovou kontaktovala přes internet. Věděla od začátku, že jde o sexuální služby.

„Řekla mi, kam mám jít, kde se ten byt nachází a jak to tam chodí,“ vypověděla dívka. Na privátě pracovala zhruba rok do ledna 2014 a potkávala tu kolem šesti dalších žen, ne všechny ale blíže poznala.

„Doufaly jsme, že to zůstane v soukromí. Zbytečně jsme si nic nesdělovaly,“ podotkla. Dívku, která se měla prodávat už od sedmnácti, svědkyně znala. Na privátě se však podle ní objevila až ke konci roku 2013. Tedy v době, kdy již byla plnoletá.

„Slyšela jsem od holek, že tam chtěla pracovat už dřív, ale paní Reichlová ji nechtěla vzít,“ doplnila žena s tím, že si za svojí výpovědí stojí.

„Udaly jsme ji, protože tam pracovaly nezletilé“

To, že se dívka na privátě objevila až po svých osmnáctinách, potvrdily soudu další dvě svědkyně.

„Zaslechla jsem, že někdy dřív něco podobného dělala. Myslím, že to ale nebylo pro paní Reichlovou,“ uvedla jedna. Druhá se zmínila o tom, že dané dívka měla zájem na privátě pracovat už jako mladistvá, ale Reichlová ji odmítla.

Protichůdná výpověď zazněla od další dívky. Ženu, jež měla na privát nastoupit ještě jako mladistvá, znala.

„Říkala, že tam pracovala, když jí bylo ještě sedmnáct. Tak mi to řekla,“ uvedla, sama ovšem přiznala, že měla se souzenou ženou spor. Obě dívky nakonec privát a samotnou Reichlovou nahlásily policii.

„Šly jsme ji udat, protože jsme věděly, že tam má dvě nezletilé holky,“ doplnila.

Soud měl původně pokračovat i v pátek, nakonec ale soudce kvůli omluvám svědků jednání zrušil a další termín zatím není stanoven.

Autor: Michal Poláček

Zdroj: http://olomouc.idnes.cz/soud-kuplirstvi-prostituce-olomouc-dvz-/olomouc-zpravy.aspx?c=A150702_125101_olomouc-zpravy_stk

 

VIP fabrika na lásku v Praze vydělávala až 80 tisíc za den

Další případ “kuplířství”, který budeme sledovat. Velmi nás zajímá, v čem spočívalo protiprávní jednání majitelů, zmíněné v článku. Z něj je patrné pouze to, že podnik neměl vnější reklamu a otevřen byl nejspíš nonstop. Tvrzení, že šlo o “fabriku na lásku” se vzhledem k uvedeným obratům zdá přehnané. Je smutnou realitou dneška, že jsou za trestnou. činnost kuplířství stíháni i podnikatelé, kteří poskytují jinak běžné služby, pouze jejich zákazníky jsou poskytovatelé  sexuálních služeb. Jedná se o další kriminalizaci prostředí sexuálních pracovníků, která jim brání v rovném přístupu ke službám a důstojném způsobu obživy.

http://www.novinky.cz/krimi/364734-vip-fabrika-na-lasku-v-praze-vydelavala-az-80-tisic-za-den.html

O existenci privátního VIP pánského klubu, který léta fungoval v Křižovnické ulici v Praze, věděli jen vybraní klienti. Majitelé provozovali podnik téměř v ilegalitě v posledním patře činžovního domu. Ve „fabrice na lásku“, která měla denní obrat 40 až 80 tisíc korun, pracovaly erosenky nonstop. Provozovatele obvinili kriminalisté z kuplířství.V luxusním privátním podniku, který fungoval jen pro striktně vybranou klientelu, provedli policisté razii na počátku týdne. „Jednalo se o podnik, který byl provozován téměř v ilegalitě. O to složitější bylo rozkrýt protiprávní jednání jeho majitelů a provozovatelů,“ uvedl ve čtvrtek policejní mluvčí Tomáš Hulan.

17. březen 2015

Dnes je Světový den sociální práce. Ideální čas pro odložení předsudků

Chceme důstojné pracovní podmínky při práci v sexbyznysu, sexbyznys bez násilí, chceme pracovat bez předsudků, represí a pokut, beze strachu, že mi „sociálka“ vezme děti. Chceme zákazníky, kteří nebudou vyžadovat nechráněné praktiky, prodáváme služby, ne naše těla…

(Červený deštník je symbolem boje za práva a ukončení diskriminace sexuálních pracovnic a pracovníků. Foto: Jan Losenický)

Tato a mnohá další přání a postřehy slýcháme při sociální práci se ženami, které poskytují placené sexuální služby. Sociální pracovnice R-R pomáhají ženám nejen v tématech souvisejících s bezpečnější prací v sexbyznysu, ale často jsou jedinými, s kým mohou otevřeně hovořit o své práci, starostech, obavách a přáních, které nemohou mnohdy probrat se svým okolím, protože se setkaly s odsouzením či nadávkami.

„Podpora důstojnosti člověka a hodnota lidství“ je letošní téma Světového dne sociální práce, který připadá na 17. března. Každý chce mít svou důstojnost a být respektován!

Světový den sociální práce vyhlašuje Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW). Informace naleznete na http://ifsw.org/world-social-work-day-2015/ nebo na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: http://www.mpsv.cz/cs/20233