Rozhovor: Legalizace prostituce v Česku?

Rozhovor: Legalizace prostituce v Česku?

Otázka prostituce v Česku je dlouhodobě jednou z nejkontroverznějších. Každá nová vláda ji řeší jinak, žádné reformy ovšem zatím neproběhly. Oficiálně je prostituce stejně jako obchod s lidmi zakázán. Fakticky ale žádný zákon tuto profesi nereguluje a ani není legalizován. Návrh zákona p. poslance Paggia o legalizaci resp. toleranci z roku 2013, který by byl přijatelný i pro odbornou veřejnost, zapadl s demisí vlády. Regulační návrh radního Manharta naopak  tato veřejnost oprávněně blokuje. Legalizace této činnosti není zcela černobílá a má jak výhody, tak i nevýhody. Nicméně se doposud nenašla vůle k tomu opět navrhnout, případně pozměnit, návrh pana exposlance Paggia, který by měl  šanci na uplatnění

Dovolili jsme si za Vás položit zásadní otázky jak se vyvíjí aktuálně legislativa v problematice prostituce a to pí Barboře Pšenicové

Barbora Pšenicová z organizace Rozkoš bez rizika serveru EuroZprávy.cz sdělila, jaké jsou podmínky v tomto průmyslu a proč aktuální legislativa není schopna vyřešit problémy spojené s prostituci.

Jaké jsou šance, že Česko legalizuje prostituci na legislativní úrovni?

Rozkoš bez rizika dlouhodobě žádá o legalizaci prostituce, dokonce jsme komentovali poslední návrh radního Manharta, který šel do poslanecké sněmovny v roce 2014. Tento návrh byl značně represivní. Nutil například ženy z byznysu k tomu, aby se registrovaly na úřadech nebo aby měly tak zvané zdravotní průkazky, kde by se prokazovalo, že žena byla protestována, tedy nemá pohlavně přenosnou infekční chorobu. Má to ovšem dle nás několik úskalí, která komentujeme pořád dokola. Jaké problémy mohou potkat ženy pracující v tomto odvětví po jeho legalizaci?

Ženy v současné době na registrace, které mohou být požadované zákonem, nikdy nepřistoupí. Vzhledem ke stigmatu (nežádoucí individuální rys, který zbytek společnosti odsuzuje, například profese sexuální pracovnice – pozn. redakce), které s sebou práce v sexuálním průmyslu přináší, nechtějí, aby někdo věděl, čím se živí. V důsledku je pro ně z našich výzkumů daleko přijatelnější nechat se fyzicky napadnout a neoznámit čin než prozradit veřejně, čím se živí.

Proč jsou zdravotní průkazy problematické?

V případě, že budeme klást tlak na ženy k protestovanosti (testy, které prokážou, že je žena zdravá – pozn. redakce), vznikne tlak ze strany zákazníků na sex bez kondomu. Už teď ho často vyžadují, za příplatek. To znamená, že pokud budou mít dle nich jistotu, že žena je zdravá, budou si říkat: ale tak to nemusíme mít ochranu.

Jenže HIV a jiné choroby mají svou inkubační dobu. To, že žena půjde na prohlídku v lednu nezaručí nikomu v březnu, že se nenakazila v únoru. Stejně tak není záruka, že nositelem není zákazník.

Jaký je zdravotní stav žen pracujících v tomto byznysu?

Zdraví je pro ženy ze sexuálního průmyslu velice důležité. Jsou to dospělé ženské, které ví, jaká jsou rizika, a samy se o své zdraví starají už teď –  nemusí je k tomu nutit zákon. Jejich hlavním cílem je být zdravé a vydělávat.

Mylně se uvádí, že ony jsou nositelkami, což ale není pravda.  My protestujeme za rok 4500 žen, a z toho máme pouhých pár případů nemocí, největší výskyt je vždy stejně u veřejnosti.

Jaké konkrétní represivní dopady na sex-byznys způsobí jeho legalizace?

Represivní úprava prostituce (zákonem či vyhláškou) zvyšuje pravděpodobnost, že budou osoby, které poskytují sexuální služby, vystaveny násilí, zhorší jejich přístup k sociálním a zdravotním službám a prohloubí sociální vyloučení.

Může být správná alternativa, aby k represivní úpravě nedošlo?

Rozdíl je totiž mezi tím, zda k sexbyznysu stát přistupuje jako k násilí na ženách a patologickému jevu (jako většina částí Evropy) nebo k něčemu, co je práce. Naše organizace zastává názor, že by se k tomu mělo přistupovat jako k práci. Tam, kde došlo v Evropě k úpravám, jde o zmíněné represe, tak zvaná částečná nebo úplná legalizace.

My bychom rádi, aby došlo k dekriminalizaci jako například v Austrálii či na Novém Zélandu. Je možné využít i Tipplezóny či zóny tolerance k pouliční prostituci, které se dají realizovat již teď bez zákonem upravených podmínek – řešila by to města.

Města ovšem schválila vyhlášku číslo 3/2005 –  o částečném nebo úplném zákazu provozovat prostituci na některých veřejných místech. A to vede k tomu, že ženy jsou pokutovány. Přitom se musí více schovávat a tím pádem se prohlubuje jejich dluhová past a sociální vyloučení.

Jak se Česko může vyhnout represivní legalizaci?

Od roku 2014 je návrh na legalizaci ve stejném stavu, od doby, kdy ho nedoporučila ke schválení vláda a vzápětí i Petiční výbor PSP. Další překážkou je Úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob z roku 1950, kterou ratifikovalo v roce 1958 tehdejší Československo a která v zásadě znemožňuje jakoukoliv formu legalizace prostituce.

Problém je, že od téhle úmluvy není snadné ustoupit, musel by to udělat prezident, kterému by to navíc musely schválit obě komory parlamentu. Zakládáme teď pracovní skupinu a zkusíme vypracovat návrh. Pak je naším cílem zkusit oslovit Piráty, se kterými jsme to předjednávali, aby to podali oni. A pak uvidíme …

Zdroj: https://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/229826-rozhovor-legalizace-prostituce-v-cesku-je-to-jen-prace-holky-jsou-zdrave-dospele-zenske/

 

Bezpečnostní aplikace pro sexbyznys

Každý měsíc Vám nabízíme novou aktualitu, ale ta dnešníMá velký význam pro Vaší bezpečnost ,zvláště pak na ulici a v privátech, jistě se rychle najde i její převedení do českého jazyka.

Nová bezpečnostní aplikace Artemis Umbrella byla vytvořena pro sexuální pracovnice a pracovníky ve Finsku, ale může být použita kdekoli na světě. Aplikace zašle upozornění na důvěryhodné kontaktní číslo, pokud mají sexuální pracovnice potíže. Pro sledování chytrého telefonu používá služby určování polohy.

Anna Kontula, členka finského parlamentu přišla s myšlenkou bezpečnostní aplikace po návratu z Afriky. Právě v Africe si všimla, že sexuální pracovnice používají chytrý telefon přesto, že jde zemi s vyšším výskytem chudoby.

S touto aplikací je možné varovat předem dohodnutého přítele, pokud se něco při jednání se zákazníkem pokazí a sexuální pracovnice potřebuje pomoct. Poplach lze spustit pomocí tlačítka nebo pomocí časovače – poplach se spustí, pokud není funkce vypnutá včas. Obě výstrahy obsahují také informace o přesné poloze osoby.

Aplikace byla vytvořena s pomocí sexuálních pracovnic a pracovníků. Byli součástí řídící skupiny projektu, která vypracovala plány pro vývojové práce a aplikace byla nakonec testována mezi nimi v Helsinkách a Bombaji. Vývoj aplikace byl zaměřený na anonymitu, bezplatnost, srovnatelnost s ostatními aplikacemi a jednoduchost použití.

Aplikace je v současné době k dispozici v angličtině a finštině, a je k dispozici zdarma na www.artemisumbrella.com.

Zdroj: http://www.nswp.org/news/artemis-umbrella-new-security-app-sex-workers

Bezpečnostní aplikace pro sexbyznys

 

 

Sto tisíc let sexu: Jak se měnil přístup společnosti k lidské sexualitě

Kult plodnosti související se snahou o zachování rodu provází lidstvo od jeho počátků. Touha po pohlavnímu styku patří k přirozeným pudům člověka. Již od pravěku vznikala první

Souladná malba ženy vycházející ze sošek venuší z Dolních Věstonic.

Exkurz dějinnou sexualitou prostřednictvím výtvarných děl umožňuje podívat se na historii poněkud z jiné stránky. Pokud máte pocit, že naše doba je extrémně zvrácená a sexuál­ní mravy příliš volné a nevázané, vězte, že se od předchozích dob tolik neliší.

V pravěku sloužila sexualita především k zajištění potomstva. Člověk byl tehdy mnohem blíže k přírodě, a tak mu záležitosti spojené s pohlavním stykem nepřipadaly nějak necudné nebo zvláštní – prostě byly součástí jeho života stejně jako jídlo nebo spánek.

Přirozená nahota

Přesto (nebo právě proto) byly různé sexuální symboly zachyceny v malbě na stěnách jeskyní i při výrobě figurek (zejména venuší) již ke konci starší doby kamenné (paleolitu). Malby jsou dílem lovců a sběračů, kteří ještě neznali zemědělství a nespojovali plodnost s úrodností země. Jejich sexualita byla svázána s rituály, jimiž žádali přírodní síly o plodnost, zrození, žití a znovuzrození. Nejviditelnějšími symboly jsou právě známé venuše. Z období před 32 až 11 tisíci lety jich bylo zatím nalezeno asi dvě stě.

Je zajímavé, že mnohem častěji byla zobrazována ženská postava než mužská, což nemusí souviset s nějakým matriarchálním uspořádáním společnosti. Žena byla zkrátka atraktivnějším objektem, proto se stávala inspirací erotického „uměleckého“ díla mnohem častěji než muž. Tento trend ostatně přetrval i v pozdějších dobách až dodnes. Na ilustracích si můžete prohlédnout možné rekonstrukce žen, které sloužily za předlohu při vytváření venuší. Ženské figurky mají hodně zvýrazněné druhotné pohlavní znaky (tedy ňadra), zatímco prvotní nejsou často ani naznačené.

Muži byli většinou kresleni schematicky a povšechně. Pokud mělo zobrazení sexuální motiv, pak byl pochopitelně zvýrazněn vzpřímený úd symbolizující mužskou sexuální vitalitu – princip plodnosti.

Zvrhlé nebo prostě lidské?

S nástupem civilizace přišel na svět obchod a peníze. Zrodilo se také ono pověstné „nejstarší povolání“ – prostituce. Ani starověcí lidé nepovažovali sex za nic špatného či nemravného. Rozdíl byl v tom, že už v něm neviděli jen prostředek k rozmnožování, ale plně si uvědomovali rozkoš z něj plynoucí, a proto ji také učinili předmětem obchodu.

V antice byly návštěvy nevěstince zcela běžnou záležitostí, aby muž ukojil svůj chtíč a mohl se posléze věnovat důležitějším starostem. Dobře je znám příklad pompejského nevěstince včetně oplzlých nápisů na zdi. Žena měla ve starověkém Řecku i Římě podřízené postavení, které se netýkalo jen volebního práva. Římané drželi své ženy pokud možno pod kontrolou a zapojovali je do veřejného života pouze tehdy, pokud chtěli využít jejich přitažlivost a krásu ke svým cílům. Manželka měla za úkol především vychovat děti a vštípit jim zásady společnosti, v níž vládnou muži. Zobrazování erotických i vyloženě pornografických motivů na zdech či nádobách bylo poměrně časté.

Při srovnání s dnešní dobou pramenily zásadní rozdíly v sexuálním životě především z uspořádání společnosti. V otrokářském systému bylo zcela běžné mít styk s otrokyní či otrokem. Také homosexuální praktiky byly pokládány za normální. Chlapci ve věku 12 až 18 let byli často staršími muži zaučováni umění sexu. Starověcí bohové dávali lidem svými činy popisovanými v mytologických příbězích příklad k nevázanému životu. Teprve s nástupem křesťanské církve přišla změna ve vnímání manželství i sexu. Trvalo to však hodně dlouho.

Falešná cudnost církve?

Pokud mluvíme o středověku od 6. století n. l., pak si musíme uvědomit, že naprostá většina Evropy se v té době nacházela na úrovni pravěku. Kam nepronikla římská civilizace a křesťanští misionáři, tam žily kmeny barbarů vyznávající polyteistická náboženství, jejichž vztah k sexu byl spjat s přírodou a náboženskými rituály, podobně jako v pravěku.

Nicméně s nástupem křesťanství, šířícího se od 9. století zásluhou Franské říše za Karla Velikého (vládl 768–814) po celém kontinentu, se pod vlivem (občas až nátlakem) katolické církve vztah k sexu rapidně změnil. Biskupové, kardinálové a především potulní kazatelé postupně začali hlásat přísnou mravnost, jež zakazuje pohlavní styk mimo svátost manželskou a i v manželství je povolen výhradně za účelem plození dětí, nikoliv rozkoše! Bylo skutečně těžké nepodlehnout pokušení hříchu.

V souvislosti s přísným hřímáním katolických mravokárců dnes často vnímáme středověk jako dobu přísných mravů, ctnostnou a klečící v bázni před trestem božím. Tuhle představu nám vnutilo především „prudérní“ 19. století, ale v poslední době máme především tendenci zdůrazňovat prohřešky proti tomuto řádu, které byly poměrně časté. Je potřeba si uvědomit dvě věci: za prvé přechod od starých náboženství ke křesťanství trval ve společnosti opravdu hodně dlouho, často několik staletí. To znamená, že se mnoho lidových zvyků, včetně těch sexuálních, udržovalo mezi lidmi hluboko do pozdního středověku.

Za druhé víme velmi dobře, že církevní nařízení se porušovala, protože lidská přirozenost si zkrátka nedala poručit. Porušovali je i sami kněží, jak o tom svědčí mnohé listiny a záznamy soudních procesů, což vedlo k obecnému úpadku církve a nutným reformám. Pro obyčejné lidi pak byla církev pouze „úředníkem“ (řečeno dnešní terminologií) ve vztahu mezi nimi a Bohem. A úředníky jsme přece zvyklí obcházet. Bůh o žádné pohlavní zdrženlivosti nic neříká, takže církevní nařízení je třeba brát s určitou rezervou.

Dokončení: Sto tisíc let sexu: 16. století přineslo zrod první sexuální revoluce (vychází v úterý 31. října)

Nicméně bychom neměli zase upadnout do opačné představy, že by snad byly mravy natolik volné jako třeba ve starověku nebo dnes. Církevní nařízení nevázaný sexuální život pranýřovala a tím do značné míry omezovala. Příslušníci náboženských řádů se oddávali službě Bohu a přes jisté prohřešky jednotlivců brali své poslání většinou velmi vážně. Také obyčejní lidé, kteří již naplno přijali křesťanství, si obvykle vážili slibu manželské věrnosti.

  • Zdroj textu: 100+1 Speciál: Největší záhady archeologie
  • Zdroj fotografií: Muzeum města Brna, Jindřich Kačer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení ?tená?i, dnes ode mne každý o?ekává n?jaký exkurz do výsledk? práv? konaných voleb. Naopak chci zd?raznit historii sexuality  a to v každé dob? a v každém režimu a ukázat, kdy byla i sexualita spojena s vynálezem pen?z a obchodu a že pat?í k lidskému bytí a proto existuje a dále bude existovat i prostituce jen se bude vyvíjet v takových hranicích ,které ji sami dáme. Dovolím si tedy jednu malou radu i nov? zvoleným našim zástupc?m v zákonodárných sborech. Nechme vývoj p?irozenosti a pouze s citem usm?r?ujme podmínky.Máme li ud?lat n?co v této problematice ud?lat doporu?uji toto zákon ?. 40/2009 Sb., se m?ní takto:1 § 189 se zrušuje. 2 V § 363 odst. 2 se slova „kuplí?ství (§ 189),“ zrušují. Viz Návrh zákona o toleranci poskytování sexuálních služeb na www.SPEP.cz

Stotisíc let sexu: Jak se m?nil p?ístup spole?nosti k lidské sexualit?

Kult plodnosti související se snahou o zachování rodu provází lidstvo od jeho po?átk?. Touha po pohlavnímu styku pat?í k p?irozeným pud?m ?lov?ka. Již od prav?ku vznikala první

Souladná malba ženy vycházející ze sošek venuší z Dolních V?stonic.

Exkurz d?jinnou sexualitou prost?ednictvím výtvarných d?l umož?uje podívat se na historii pon?kud z jiné stránky. Pokud máte pocit, že naše doba je extrémn? zvrácená a sexuál­ní mravy p?íliš volné a nevázané, v?zte, že se od p?edchozích dob tolik neliší.

V prav?ku sloužila sexualita p?edevším k zajišt?ní potomstva. ?lov?k byl tehdy mnohem blíže k p?írod?, a tak mu záležitosti spojené s pohlavním stykem nep?ipadaly n?jak necudné nebo zvláštní – prost? byly sou?ástí jeho života stejn? jako jídlo nebo spánek.

 

P?irozená nahota

P?esto (nebo práv? proto) byly r?zné sexuální symboly zachyceny v malb? na st?nách jeskyní i p?i výrob? figurek (zejména venuší) již ke konci starší doby kamenné (paleolitu). Malby jsou dílem lovc? a sb?ra??, kte?í ješt? neznali zem?d?lství a nespojovali plodnost s úrodností zem?. Jejich sexualita byla svázána s rituály, jimiž žádali p?írodní síly o plodnost, zrození, žití a znovuzrození. Nejviditeln?jšími symboly jsou práv? známé venuše. Z období p?ed 32 až 11 tisíci lety jich bylo zatím nalezeno asi dv? st?.

 

Je zajímavé, že mnohem ?ast?ji byla zobrazována ženská postava než mužská, což nemusí souviset s n?jakým matriarchálním uspo?ádáním spole?nosti. Žena byla zkrátka atraktivn?jším objektem, proto se stávala inspirací erotického „um?leckého“ díla mnohem ?ast?ji než muž. Tento trend ostatn? p?etrval i v pozd?jších dobách až dodnes. Na ilustracích si m?žete prohlédnout možné rekonstrukce žen, které sloužily za p?edlohu p?i vytvá?ení venuší. Ženské figurky mají hodn? zvýrazn?né druhotné pohlavní znaky (tedy ?adra), zatímco prvotní nejsou ?asto ani nazna?ené.

 

Muži byli v?tšinou kresleni schematicky a povšechn?. Pokud m?lo zobrazení sexuální motiv, pak byl pochopiteln? zvýrazn?n vzp?ímený úd symbolizující mužskou sexuální vitalitu – princip plodnosti.

 

Zvrhlé nebo prost? lidské?

S nástupem civilizace p?išel na sv?t obchod a peníze. Zrodilo se také ono pov?stné „nejstarší povolání“ – prostituce. Ani starov?cí lidé nepovažovali sex za nic špatného ?i nemravného. Rozdíl byl v tom, že už v n?m nevid?li jen prost?edek k rozmnožování, ale pln? si uv?domovali rozkoš z n?j plynoucí, a proto ji také u?inili p?edm?tem obchodu.

 

V antice byly návšt?vy nev?stince zcela b?žnou záležitostí, aby muž ukojil sv?j chtí? a mohl se posléze v?novat d?ležit?jším starostem. Dob?e je znám p?íklad pompejského nev?stince v?etn? oplzlých nápis? na zdi. Žena m?la ve starov?kém ?ecku i ?ím? pod?ízené postavení, které se netýkalo jen volebního práva. ?ímané drželi své ženy pokud možno pod kontrolou a zapojovali je do ve?ejného života pouze tehdy, pokud cht?li využít jejich p?itažlivost a krásu ke svým cíl?m. Manželka m?la za úkol p?edevším vychovat d?ti a vštípit jim zásady spole?nosti, v níž vládnou muži. Zobrazování erotických i vyložen? pornografických motiv? na zdech ?i nádobách bylo pom?rn? ?asté.

 

P?i srovnání s dnešní dobou pramenily zásadní rozdíly v sexuálním život? p?edevším z uspo?ádání spole?nosti. V otroká?ském systému bylo zcela b?žné mít styk s otrokyní ?i otrokem. Také homosexuální praktiky byly pokládány za normální. Chlapci ve v?ku 12 až 18 let byli ?asto staršími muži zau?ováni um?ní sexu. Starov?cí bohové dávali lidem svými ?iny popisovanými v mytologických p?íb?zích p?íklad k nevázanému životu. Teprve s nástupem k?es?anské církve p?išla zm?na ve vnímání manželství i sexu. Trvalo to však hodn? dlouho.

 

Falešná cudnost církve?

Pokud mluvíme o st?edov?ku od 6. století n. l., pak si musíme uv?domit, že naprostá v?tšina Evropy se v té dob? nacházela na úrovni prav?ku. Kam nepronikla ?ímská civilizace a k?es?anští misioná?i, tam žily kmeny barbar? vyznávající polyteistická náboženství, jejichž vztah k sexu byl spjat s p?írodou a náboženskými rituály, podobn? jako v prav?ku.

 

Nicmén? s nástupem k?es?anství, ší?ícího se od 9. století zásluhou Franské ?íše za Karla Velikého (vládl 768–814) po celém kontinentu, se pod vlivem (ob?as až nátlakem) katolické církve vztah k sexu rapidn? zm?nil. Biskupové, kardinálové a p?edevším potulní kazatelé postupn? za?ali hlásat p?ísnou mravnost, jež zakazuje pohlavní styk mimo svátost manželskou a i v manželství je povolen výhradn? za ú?elem plození d?tí, nikoliv rozkoše! Bylo skute?n? t?žké nepodlehnout pokušení h?íchu.

 

V souvislosti s p?ísným h?ímáním katolických mravokárc? dnes ?asto vnímáme st?edov?k jako dobu p?ísných mrav?, ctnostnou a kle?ící v bázni p?ed trestem božím. Tuhle p?edstavu nám vnutilo p?edevším „prudérní“ 19. století, ale v poslední dob? máme p?edevším tendenci zd?raz?ovat proh?ešky proti tomuto ?ádu, které byly pom?rn? ?asté. Je pot?eba si uv?domit dv? v?ci: za prvé p?echod od starých náboženství ke k?es?anství trval ve spole?nosti opravdu hodn? dlouho, ?asto n?kolik staletí. To znamená, že se mnoho lidových zvyk?, v?etn? t?ch sexuálních, udržovalo mezi lidmi hluboko do pozdního st?edov?ku.

 

Za druhé víme velmi dob?e, že církevní na?ízení se porušovala, protože lidská p?irozenost si zkrátka nedala poru?it. Porušovali je i sami kn?ží, jak o tom sv?d?í mnohé listiny a záznamy soudních proces?, což vedlo k obecnému úpadku církve a nutným reformám. Pro oby?ejné lidi pak byla církev pouze „ú?edníkem“ (?e?eno dnešní terminologií) ve vztahu mezi nimi a Bohem. A ú?edníky jsme p?ece zvyklí obcházet. B?h o žádné pohlavní zdrženlivosti nic ne?íká, takže církevní na?ízení je t?eba brát s ur?itou rezervou.

 

Dokon?ení: Sto tisíc let sexu: 16. století p?ineslo zrod první sexuální revoluce (vychází v úterý 31. ?íjna)

 

Nicmén? bychom nem?li zase upadnout do opa?né p?edstavy, že by snad byly mravy natolik volné jako t?eba ve starov?ku nebo dnes. Církevní na?ízení nevázaný sexuální život praný?ovala a tím do zna?né míry omezovala. P?íslušníci náboženských ?ád? se oddávali služb? Bohu a p?es jisté proh?ešky jednotlivc? brali své poslání v?tšinou velmi vážn?. Také oby?ejní lidé, kte?í již naplno p?ijali k?es?anství, si obvykle vážili slibu manželské v?rnosti.

Zdroj textu: 100+1 Speciál: Nejv?tší záhady archeologie | Zdroj fotografií: Muzeum m?sta Brna, Jind?ich Ka?er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Stoniš  šéfredaktor Reflexu

P?edseda ?eské sociální demokracie a premiér Sobotka se koncem minulého týdne pravd?podobn? dostal na ?ímském summitu Evropské unie do zvlášt? vyda?eného funkcioná?ského rauše. Jinak si lze jen t?žko p?edstavit, že jakýkoli náš vrcholný politik m?že období hr?zného protektorátu, sv?tových válek nebo komunistické totality srovnat s devadesátými lety minulého století.

Jist?, pro malého Slávka asi nebyla ta doba tak opojná a svobodná jako pro nás ostatní, kte?í si užívali zhroucení husákovského režimu a znovunastolení standardní parlamentní demokracie. Se svým malým kamarádem, právní?kem Pokorným, tehdy Sobotka ješt? tahal ka?enku po sch?zích malých socánk?. O tom, že až vyroste a dostane n?jakou funkci?ku, n?komu spole?n? st?elí za babku n?jaký státní d?l, se jim zatím mohlo jen snít.

Ale abychom nebyli jenom jízliví – v mnohém má samoz?ejm? Bohuslav Sobotka pravdu. Pro n?j musí být p?edstava, že znovu žije v devadesátých letech, skute?nou no?ní m?rou: Žádné evropské strukturální fondy a dotace, z nichž se dají uspokojovat zájmy kamarád? a jejich kamarád?, žádné elektronické buzerace ob?anstva, registry všeho a všech, žádné zákony, které ?iní ze zpovykaného ú?ednictva doživotn? zajišt?nou kastu nedotknutelných, žádná inkluze nebo institucionální boj za práva menšin velkých, st?edních, menších i t?ch nejmenších, dokonce žádné zákazy kou?ení v hospodách.

Je možná velká škoda, že pro posílení vzývané jednoty a solidarity nevyužijí evropské diamantové mozky Sobotkova talentu, kreativity a vý?e?nosti a nevyšlou práv? jeho na velkou p?esv?d?ovací celoevropskou misi o užite?nosti EU. Krize d?v?ry ob?an? k bruselským elitám by byla p?ekonána d?íve, než Sobotka ?ekne slovo „soudržnost“.

Možná dokonce kdyby jej už p?ed rokem ukázali Brit?m coby vzor moderního evropského politika a nechali ho p?ed nimi promluvit jeho vyt?íbenou angli?tinou o perspektivách jednotné Unie, nikdy by k brexitu nedošlo. Nebo sta?ilo ješt? mén? – t?eba aby si Britové p?e?etli n?co tak pr?razného a nezpochybnitelného, jako je Sobotk?v poslední p?ísp?vek na sociálních sítích o tom, že „?ímský summit má být podn?tem k moderní EU“ a že klí?ové je „obnovit d?v?ru Evropan?“.

Samoz?ejm? že Sobotka a jemu podobní eurohuje?i d?lají pravý opak toho, co deklarují. P?vodní krásnou myšlenku evropského volného obchodu a svobodného pohybu zcela zdiskreditovali a d?lají vše pro to, aby si mohl b?žný Evropan t?eba za deset patnáct let ?íci: Po zkušenosti s Angelou Merkelovou, Françoisem Hollandem, Jeanem-Claudem Junckerem, Martinem Schulzem, Donaldem Tuskem nebo Bohuslavem Sobotkou je dob?e, že už nejsme sou?ástí EU.

Reflex 30.b?ezna

 

Vážení, dovoluji si p?edložit malé zamyšlení z kterého mrazí. Nicmén?, by leccos vysv?tlovalo, nebo? ?ínské investice jsou zatím u nás zanedbatelné a jdou pouze do privátního sektoru.

?ínské peníze a ?eské vyznamenání, jak se to rýmuje

 

 

Jde do tuhého. Mají prezident a ?SSD od ?í?an? získat peníze na volby jako odm?nu za negativní p?ístup k dalajlamovi? Toto podez?ení vyslovil v ?T komentátor Nová?ek, známý svou seriózností. Servilní prohlášení ?ty? nejvyšších p?edstavitel? republiky na téma „dalajlama“ a nepochopitelná aféra kolem vyznamenání pana Bradyho podez?ení zesilují. Pokud by se uvedené potvrdilo, m?li bychom p?ed o?ima první velezradu (prezident) ?i vlastizradu (politické vedení zem?). Nešlo by o p?ípad politický, nýbrž kriminální. Znamenal by pád prezidenta i ?SSD a nové volby. Babišova cesta k moci by se výrazn? zkrátila.

Mezi prezidentem a ministrem kultury padla obvin?ní, která situaci zahustila, a nelze je proto – jako obvykle u prezidenta – p?ejít posm?chem ?i zapomenout. ?ínské peníze a aféra Brady spolu mohou souviset. Pokud lže prezident, m?l by nabídnout abdikaci. Ne-li, totéž by musel ud?lat ministr Herman. Na jeho stran? je ale p?esila fakt? a indicií. Mluví pro n?j i ne?ekaná hrubost, s níž na n?j Hrad úto?í. Po prohlášení pana Bradyho musí prezident obvinit ze lži jeho. Jak se takové obvin?ní tém?? devadesátiletého muže bude prezidentovi ?íkat?

M?že se náhle objevit n?jaký @Dan Marino Womens Jersey strýc s igelitkou, jenž prohlásí, že do Kanady zprávu o ud?lení ?ádu telefonoval jako vtip on. Mohl by mít i sv?dka, n?jakého Citróna, který u toho telefonátu byl. U rozhovoru ministra s prezidentem, kde m?lo dojít k vyhrožování, byli dva minist?i, Mládek a ?ok, ale nic neslyšeli, protože neposlouchali. Slyšet ?i neslyšet náleží k dovednostem zkušených ministr?.

Nem?žeme ml?et

A? už to s v?rohodností ?ínských pen?z dopadne jakkoli, obvin?ní prezidenta, že vydírá s vyznamenáními, je velmi vážné. Agresí proti dalajlamovi a ministrovi kultury zesílil podez?ení, že mu ?í?ané vylepší kampa?. Vlezlé prohlášení t?í sociálních demokrat? (v roli p?edstavitel? státu) sm?rované k Pekingu má stejný ú?inek.

Poslankyn? N?mcová vyzvala sn?movnu ke slavnostnímu shromážd?ní, které by Ji?ímu Bradymu za celoživotní úsilí pod?kovalo. Píše ve své výzv?: Ministr vlády byl vydírán. Potvrdí-li se jeho slova, musí na to demokratická spole?nost reagovat. K p?ípadu se musí vyjád?it vláda jako celek, Poslanecká sn?movna i ob?ané. Nem?žeme ml?ky p?ihlížet pokra?ující destrukci demokratického života v naší zemi.

Nechodit, nebrat, vracet

Co ud?lá sn?movna ?i vláda, nevím. ?ada osobností už ohlásila svou neú?ast na udílení vyznamenání. Ostatní ob?ané by je m?li následovat. Na Hrad by nem?li chodit, pozvánky vracet a nic od prezidenta nebrat. Kdo už n?co dostal, m?l by to vrátit. Tajné služby by m?ly u?init jasno ve vztazích prezidenta a vlády k „?ínským investor?m“. Maximální úsilí k objasn?ní by m?la vyvinout i vláda.

Zeman má ješt? jednu možnost, @Dan Marino Youth Jersey jak z aféry vyklouznout. Nabalit na ni co nejvíc nejr?zn?jších verzí a výklad?, jež se navzájem vyvracejí. ?ili spustit kanonádu protich?dných lží, mezi které se m?že zamíchat i pravda. V té palb? se pak už nikdo nevyzná a lidem za?ne být jedno, co se vlastn? událo. Je to metoda ruská, postavit lež i pravdu na stejnou úrove?.

Situace je vážná i ubohá zárove?. Vážný je prezident?v útok na d?stojnost jeho ú?adu a ubohý je útok na pana Bradyho, vážná je servilita vlády k ?ín? a ubohý je obsah toho prohlášení. Pokud se vše neobjasní, budeme žít v zemi, jejíž vedení možná p?ijímá finan?ní dávky od cizí mocnosti a jejíž prezident vydírá ob?any s použitím udílení ?ád? a vyznamenání. To se pak m?žeme do?kat, že ?ád TGM dostane i Jakeš.

Karel Steigerwald26. ?íjna 2016 • 18:00

http://www.reflex.cz/clanek/komentare/75493/cinske-penize-a-ceske-vyznamenani-jak-se-to-rymuje.html

 

 hlavní výhrady SPEP k návrhu zákona o regulaci prostituce 115/2013. Jedná se o výhrady k obsahu návrhu. SPEP je toho názoru, že stát svou p?ehnanou snahou o regulaci, ?asto bez zjevného d?vodu a bez srozumitelného cíle, více problém? vytvá?í, nežli ?eší. 

Hlavní nedostatky navrhované normy lze shrnout v následujících bodech:

Navrhovaná norma svým obsahem prostituci nereguluje, nýbrž potírá, osoby provozující prostituci považuje za „spole?ensky nevyhovující“ a zasahuje do svobody rozhodování fyzických osob.

1) Navrhovaná norma zavád?ním všemožných registra?ních povinností ve svém d?sledku pouze zvyšuje pravd?podobnost jejího porušování a obcházení, jak ze strany osob provozujících prostituci, tak ze strany osob provozujících za?ízení k prostituci.

2) Navrhovaná norma u provozovatel? za?ízení sloužících k prostituci a u provozování prostituce v objektech sloužících k bydlení podmi?uje jejich ?innost vydáním oprávn?ní, na které však není právní nárok, ?ímž dochází ke zcela zjevnému omezování práva podnikat v daném oboru.

3) Navrhovaná norma naprosto nedomýšlí systém a zp?sob provád?ní kontrol v objektech sloužících k bydlení.

4) Navrhovaná norma obsahuje právn? nedefinované termíny dávající orgán?m státní správy možnost zcela svévolného rozhodování a otevírá široké možnosti pro bujení korupce ve státní správ?.

5) Navrhovaná norma ve svém d?sledku p?ináší neúm?rné administrativní zatížení spojené s vysokými náklady státního rozpo?tu a nabýváním ú?edního aparátu v dob? plánovaných státních úspor.

6) Navrhovaná norma vychází z již neplatné právní úpravy.

Ad. 1) Obecn? lze ?íci, že navrhovatel zákona nep?ichází s úmyslem spole?ensky p?ijatelným zp?sobem regulovat provozování prostituce na území ?eské republiky, ale pod zást?rkou regulacezakotvit taková pravidla, která výkon prostituce ve svém d?sledku potírají a vedou k vzniku, udržování a prohlubování spole?ensky nep?ijatelných a nežádoucích jev? provázejících prostituci. Skute?nost, že zákon je postaven na p?edpokladu, že prostituce je nežádoucí jev, staví osoby provozující prostituci a i jejich zákazníky ?i osoby poskytující jim své služby v rámci ?ádného výkonu podnikání do pozice, kdy jsou tyto osoby ozna?eny nálepkou „spole?ensky nevyhovujících“ osob. V této souvislosti navrhovatel v?bec neakcentuje svobodnou volbu osob, které se rozhodly provozovat prostituci jako zdroj své obživy, ?ímž návrh zasahuje do oblasti základních lidských práv.

Ad. 2) Uvedenou nálepku „spole?ensky nevyhovujících osob“ pak navrhovatel pouze podtrhuje tím, že stanovuje registra?ní povinnost jak osob provozujících prostituci, tak osob provozujících za?ízení sloužících k prostituci, a to v takovém rozsahu, který ve svém d?sledku nepovede k regulaci prostituce, ale k prohloubení protiprávních jednání osob, které budou takovou registraci odmítat. Dle návrhu m?že prostituci provozovat pouze osoba, která má pot?ebné oprávn?ní ud?lené orgán obce. Osoba provozující prostituci pak nejen že musí dokládat veškeré své osobní údaje, léka?ské zprávy a fotografie, ale tyto budou evidovány jak v registru Ministerstva pr?myslu a obchodu, tak u specializovaného léka?e, tak u svého odborného léka?e, tak u provozovatele za?ízení a dokonce i p?ed svými zákazníky budou povinny své osobní údaje sd?lovat. V této souvislosti je zcela pomíjen fakt, že prostituce je postavena na anonymit? osob ji poskytujících (nap?. studentky vysokých škol považují prostituci za snadnou možnost p?ivýd?lku ke studiu, p?i?emž ve?ejné uvád?ní takové osoby jako prostitutky ve ve?ejných rejst?ících m?že velmi negativn? ovlivnit její život následující po studiích), což v kone?ném d?sledku povede pouze k obcházení navrhované normy v masovém rozsahu.

Ad. 3) Navrhovatel normy pak, pokud u osob provozujících prostituci tuto reguluje, zákazem provozu prostituce na ve?ejných prostranstvích, resp. povolením prostituce pouze v za?ízeních sloužících k prostituci a prostor?m sloužícím k bydlení, zcela znemož?uje tzv. „legální“ výkon prostituce tím, že i provozovatelé za?ízení, jakož i vlastníci ?i uživatelé prostor sloužících k bydlení, mohou v t?chto prostorách umožnit výkon prostituce pouze na základ? povolení, na které však neexistuje právní nárok. O t?chto povoleních pak má dle návrhu rozhodovat rada obce, p?i?emž k jejímu negativnímu stanovisku posta?í tém?? vše. Navrhovatel tak touto normou vytvá?í neudržitelný stav, kdy budou p?ípadn? existovat osoby spl?ující podmínky k provozu prostituce, ale nebudou existovat žádné prostory, v nichž by mohla být prostituce t?mito osobami vykonávána, což ve svém d?sledku op?t povede k provozování prostituce v rozporu a navrhovanou normou. Navrhovatel normy tak nejenže naprosto ned?vodn? omezuje vlastníky takových prostor a omezuje jejich podnikání, ale sám vytvá?í velmi široký prostor pro vznik p?estupk?, správních delikt?. V tomto sm?ru pak stejn? p?sobí právo ú?adu p?íslušné oprávn?ní pozastavit nebo zrušit, kdy proti tomuto rozhodnutí ú?adu pak neexistuje žádná obrana. Ve své podstat? tak norma ne?eší regulaci prostituce, ale její naprosté odstran?ní, což, jak je z historického pohledu patrné, není správné ?ešení.

Ad. 4) V souvislosti s p?edchozím bodem, a to p?edevším ve vztahu k prostorám ur?eným k bydlení navrhovatel ne?eší otázku p?ípadné kontroly prostor, v nichž bude provozována prostituce bez povolení. Pokud bude vše probíhat za zav?enými dve?mi, nemá žádný z kontrolních orgán? možnost do takového bytu vstoupit, nebo? tím by se kontrolní orgán dopustil trestného ?inu, když do obydlí je možné vstoupit pouze za podmínek stanovených trestním ?ádem a pouze osobami v trestním ?ádu uvedenými. Každý byt tak dle tohoto návrhu zákona bude tzv. podez?elým prostorem, v n?mž m?že být provozována prostituce, což zcela evidentn? právní jistot? nep?idává.

Ad. 5) V neposlední @Dan Marino Kids Jersey ?ad? je nutné poukázat na zna?nou kazui?nost navrhované právní normy, kdy mnohá ustanovení obsahují takové termíny, jejichž obsah není nikterak definován, ?ímž navrhovatel dává velmi široký prostor pro výklad právní normy, zakotvuje právní nejistotu a orgán?m ve?ejné správy dává do rukou zbra? umož?ující naprostou zv?li jejich rozhodování (nap?. ve?ejné pohoršení, obecn? nep?ijatelný zp?sob ohrožení mravnosti). Široký prostor se také otvírá pro korup?ní jednání, proti n?muž dnešní justice tak vehementn? bojuje.

Ad. 6) Navržená norma zavedením mnoha povinností, které musí osoby provozující prostituci a za?ízení sloužící k provozování prostituce spl?ovat a dokládat dalším osobám, orgán?m a institucím, tyto osoby, orgány a instituce pak musí o p?íslušných skute?nostech vést evidence, vydávat r?zná potvrzení a doklady, zavést centralizovaný informa?ní systém, p?ijmout mnoho legislativních zm?n a nových zákon? ?i vyhlášek, tak p?ináší neúm?rné administrativní a finan?ní zatížení pro stát, který bude muset vytvo?it nové registry, dokumenty, informa?ní systémy, kontrolní orgány, tak aby mohl navržený zákon v praxi skute?n? fungovat.

Ad. 7) Pouze jako poznámka na záv?r, celý návrh zákona je postaven na v sou?asné dob? již neplatné právní úprav?, kdy odkazuje na zákony ?. 40/1964 Sb., ob?anský zákoník, a zákon ?. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jakož i uvádí právní terminologii, která je již od 1. 1. 2014 nahrazena novou terminologií dle zákona ?. 89/2012 Sb., ob?anský zákoník, v platném zn?ní.