Jak se zapoji ,čím si můžeme pomoci a pro koho jsme

Jak se zapojit

Vážení příznivci portálu SPEP.cz rádi bychom vytvořili diskuzní fórum pro všechny občany ,kteří přijdou s problematikou erotiky a pornografie do styku , nebo k ní chtějí něco říci. Naším přáním je i celospolečenská diskuze mimo cílů, které jsou uvedeny na hlavní straně. Můžeme si pomoci vzájemně, jako příklad bych uvedl naše vystoupení v parlamentu ČR při posuzování návrhu zákona o legalizaci prostituce, který byl nepřijatelný a represivní. Účastníme se diskuzí ,které jsou na tato témata, bojujeme proti zneužívání §189 TZ o kuplířství a můžeme pomoci všem, kteří se živí prostitucí při řešení jejich problémů. Proto spolupracujeme i s nevládními organizacemi jako je Rozkoš bez rizika , La Strada a dalšími.

Vážení a v čem můžete pomoci nám ? Pomozte aktivní účastí a diskuzí k tématům na webu ,facebooku a +G, sdělte nám Vaše problémy a názory a my na ně budeme reagovat. Samozřejmě nám můžete pomoci i finančně a stát se naším registrovaným členem nebo sponzorským darem, neboť nic není zadarmo a ani naše pomoc např. v boji proti nevhodným návrhům zákona či špatných vyhlášek vyžaduje právní, ekonomickou i jinou odbornou pomoc ,viz. náš právní rozbor navrhovaného zákona a návrh zákona ,který se nám zdá správný (úvodní strana) .

Naše cíle

Destigmatizace

Pohled a přístup státu a jeho institucí k lidem působícím v erotickém průmyslu je příliš často formován předsudky a nevědomostí, což brání těmto lidem v důstojné existenci a rovnému postavení před zákonem. Možná je to tím, že se veřejné debaty o tomto tématu účastní novináři, politici, nevládní organizace a akademici, ale ne ti, kterých se nejvíce týká, samotní zástupci erotického průmyslu. 

Dekriminalizace

Kriminalizace obchodního jednání, které je mimo erotický průmysl beztrestné vede ve svém důsledku k další izolaci a vyčlenění těchto osob na okraj společnosti.

Postupné cíle:

Zastoupení všech dotčených skupin obyvatel ve veřejných i odborných diskuzích zabývajících se erotickým průmyslem považujeme za základní podmínku pro nalezení porozumění a kompromisu mezi všemi dotčenými stranami.

Zahájit proces změny popř. nahrazení současné právní úpravy a zažité výkladové praxe, která kriminalizuje běžné obchodní vztahy mezi osobami vykonávajícími prostituci a jejich dodavateli. V této souvislosti stojí za zmínku rozhodnutí Kanadského nejvyššího soudu, který tyto cíle dokonce stanovil a  rozhodl zapracovat do zákonných opatření v rámci rovné ochrany lidských práv viz rozhodnutí Kanadského nejvyššího soudu.

 

Proč byl založen SPEP

Spolek pracovníkův erotickém průmyslu SPEP vznikl  z popudu těch, kteří v tomto odvětví působí, nebo těch, kteří se zajímají o lidská práva a kteří ho chtějí zlidštit a přiblížit široké veřejnosti.

Poskytování placených sexuálních služeb je prý stejně staré jako lidstvo samo. Konec konců ne nadarmo jedno z lidových mouder praví, že prostituce je nejstarším řemeslem.

Český erotický průmysl přitom zaměstnává tisíce lidí. A nejde jen o sexuální pracovníky a pornoherce, ale i o účetní, řidiče nebo uklízečky a mnoho dalších profesí. Obrat celého odvětví je podle Českého statistického úřadu kolem 10 miliard korun.

Přestože je Česká republika poměrně liberální společnost, pracovníci v erotickém odvětví často čelí předsudkům a veřejné stigmatizaci. Možná je to tím, že se veřejné debaty o tomto tématu účastní novináři, politici, nevládní organizace a akademici, ale ne ti, kterých se nejvíce týká: samotní sexuální pracovníci a zástupci erotického průmyslu.

Máme ambici tuto situaci změnit a webové stránky www.SPEP.cz by nám v tom měly pomoci. Budeme zde zveřejňovat zajímavé články, které nás zaujaly, a reakce na aktuální události. Nabízíme také speciální sekci obsahující zajímavé vědecké studie na téma prostituce a erotického průmyslu obecně. Doufáme, že tím do často vyostřené debaty o prostituci vneseme něco objektivních údajů.

Přestože by měly tyto stránky zprostředkovat přístup k článkům a vědeckým pracím nejrůznějšího druhu, nepůjde jen o prostý informační rozcestník. Chceme-li, aby většinová společnost přijala sexuální pracovníky a další osoby působící v tomto odvětví, nevyhneme se debatě hodnotové. Budeme bránit naši svobodu volby působit v erotickém odvětví.

Doufáme, že se vám naše stránky budou líbit.

Team SPEP