Naše cíle

Naše cíle :

 

Destigmatizace

Pohled a přístup státu a jeho institucí k lidem působícím v erotickém průmyslu je příliš často formován předsudky a nevědomostí, což brání těmto lidem v důstojné existenci a rovnému postavení před zákonem.. Možná je to tím, že se veřejné debaty o tomto tématu účastní novináři, politici, nevládní organizace a akademici, ale ne ti, kterých se nejvíce týká, samotní zástupci erotického průmyslu.

 

Dekriminalizace

Kriminalizace obchodního jednání, které je mimo erotický průmysl beztrestné vede k ve svém důsledku k další izolaci a vyčlenění těchto osob na okraj společnosti

 

 

Postupné cíle:

 

Zastoupení všech dotčených skupin obyvatel ve veřejných i odborných diskuzích zabývajících se erotickým průmyslem považujeme za základní podmínku pro nalezení porozumění a kompromisu mezi všemi dotčenými stranami.

 

Zahájit proces změny popř. nahrazení současné právní úpravy a zažité výkladové praxe, která kriminalizuje běžné obchodní vztahy mezi osobami vykonávajícími prostituci a jejich dodavateli.

 

Za zmínku stojí i Rozhodnutí Kanadského nejvyššího soudu, které tyto cíle dokonce stanovil a  rozhodl zapracovat do zákonných opatření v rámci rovné ochrany lidských práv viz Kanadské rozhodnutí Nejvyššího soudu