Naše cíle

Destigmatizace

Pohled a přístup státu a jeho institucí k lidem působícím v erotickém průmyslu je příliš často formován předsudky a nevědomostí, což brání těmto lidem v důstojné existenci a rovnému postavení před zákonem. Možná je to tím, že se veřejné debaty o tomto tématu účastní novináři, politici, nevládní organizace a akademici, ale ne ti, kterých se nejvíce týká, samotní zástupci erotického průmyslu. 

Dekriminalizace

Kriminalizace obchodního jednání, které je mimo erotický průmysl beztrestné vede ve svém důsledku k další izolaci a vyčlenění těchto osob na okraj společnosti.

Postupné cíle:

Zastoupení všech dotčených skupin obyvatel ve veřejných i odborných diskuzích zabývajících se erotickým průmyslem považujeme za základní podmínku pro nalezení porozumění a kompromisu mezi všemi dotčenými stranami.

Zahájit proces změny popř. nahrazení současné právní úpravy a zažité výkladové praxe, která kriminalizuje běžné obchodní vztahy mezi osobami vykonávajícími prostituci a jejich dodavateli. V této souvislosti stojí za zmínku rozhodnutí Kanadského nejvyššího soudu, který tyto cíle dokonce stanovil a  rozhodl zapracovat do zákonných opatření v rámci rovné ochrany lidských práv viz rozhodnutí Kanadského nejvyššího soudu.