Naše cíle

Naše cíle :

 

Destigmatizace

Pohled a přístup státu a jeho institucí k lidem působícím v erotickém průmyslu je příliš často formován předsudky a nevědomostí, což brání těmto lidem v důstojné existenci a rovnému postavení před zákonem.. Možná je to tím, že se veřejné debaty o tomto tématu účastní novináři, politici, nevládní organizace a akademici, ale ne ti, kterých se nejvíce týká, samotní zástupci erotického průmyslu.

 

Dekriminalizace

Kriminalizace obchodního jednání, které je mimo erotický průmysl beztrestné vede k ve svém důsledku k další izolaci a vyčlenění těchto osob na okraj společnosti

 

 

Postupné cíle:

 

Zastoupení všech dotčených skupin obyvatel ve veřejných i odborných diskuzích zabývajících se erotickým průmyslem považujeme za základní podmínku pro nalezení porozumění a kompromisu mezi všemi dotčenými stranami.

 

Zahájit proces změny popř. nahrazení současné právní úpravy a zažité výkladové praxe, která kriminalizuje běžné obchodní vztahy mezi osobami vykonávajícími prostituci a jejich dodavateli.

 

Za zmínku stojí i Rozhodnutí Kanadského nejvyššího soudu, které tyto cíle dokonce stanovil a  rozhodl zapracovat do zákonných opatření v rámci rovné ochrany lidských práv viz Kanadské rozhodnutí Nejvyššího soudu

Proč byl založen SPEP

 

 

Koho oslovujeme:

 

SPEP oslovuje primárně všechny, kdo řízením osudu v erotickém průmyslu působí a získávají v něm prostředky pro svůj život s vědomím, že tato volba nebyla a není pro mnohé z nás jednoduchá. Jsme zde nejen pro osoby, které samotné služby poskytují ale i pro všechny, kteří, více či méně vědomě,  těmto osobám jejich činnost umožňují, poskytováním svých služeb, nebo produktů.

Budeme hájit naše právo na rovné postavení před zákonem, na důstojné vztah se státem a jeho složkami, právo na svobodnou volbu.

Víme, že mnoho z nás raději mlčí a lže svému okolí o tom co dělá, než by riskoval veřejnou dehonestaci, či dokonce újmu pro sebe a své blízké.

Team SPEP